Chefsutbildningar

Chefsutbildningar

Chefsutbildningar och chefsutveckling

Chefsutbildningar för kompetens och framgång i ditt ledarskap. Här kan du läsa mer om två chefsutbildningar för säkerställd chefsutveckling. Kursprogram: Ny som chef 2 dagar

Du har fått en ny titel och en ny befattning som innebär både ansvar och makt. Det ger dig säkert en känsla av stolthet men kanske också en känsla av osäkerhet över vad det kommande arbetet för med sig. Då kan våra chefsutbildningar ge dig den grundläggande kunskap du behöver för att göra ett bra jobb.

Helt säkert kommer du att möta nya situationer, situationer du inte tidigare tränat inför men som du nu måste kunna hantera. Din chefsbefattning ger dig en helt ny roll i samspelet med dina medarbetare men också i ansvaret för organisationen du arbetar för. Med våra chefsutbildningar i bagaget har du större möjligheter att klara alla de utmaningar i ditt ledarskap som du står inför i din nya roll som chef och ledare.

Chefsutbildningar som ger dig verktygen

Det finns gott om litteratur i ämnet ledarskap och organisation, men vi vet att du kräver något utöver teorier när du väljer att gå en av våra chefsutbildningar. Inget är så viktigt som handfasta råd och nya insikter av personer med erfarenheter. Kombinationen av teoretisk kunskap, erfarenheter och diskussioner med andra chefer ger dig möjlighet till egna reflektioner och nya insikter. Du behöver kunskap om hur organisationer fungerar och vad din befattning kräver men mest av allt behöver du goda råd i din roll som chef och ledare. Med rätt verktyg i din hand får du medarbetarna att prestera och ni blir tillsammans ett vinnande team.

Ledarskapets alla möjligheter

Det kan kanske kännas tungt att plötsligt få så stort ansvar, men kom ihåg att de befogenheter du fått också ger dig fantastiska möjligheter att utveckla din organisation på det sätt du tycker fungerar bra. Äntligen har du fått möjlighet att skapa de förutsättningar som du själv önskar. Nu kan du ge människorna runt omkring dig lust och kraft till stordåd. En chefsutbildning ger dig kunskap att identifiera ledarskapets alla möjligheter för att få dina ambitioner om att bygga team som lyckas.

Du utvecklas redan under utbildningen

Du är chef men mest av allt handlar ditt arbete om att vara en god ledare – en ledare som står under ständig utveckling. Får du kännedom om hur vi människor fungerar ger det alltid nyttiga insikter om hur du själv fungerar. Du utvecklas under chefsutbildningen och du blir trygg i dig själv, därför kommer du att kunna utveckla andra. Eftersom modernt ledarskap kräver stor förmåga att anpassa sig till medarbetarnas olika behov är det viktigt att du som ledare får verktygen att påverka var och en till bästa prestation – de verktygen får du i våra chefsutbildningar.

Chefsutbildning - kommunicera rätt

I vilken organisation du än arbetar är det viktigt att kunna leverera med bra resultat. Vi har för länge sedan passerat den tiden när chefen kunde ge order till personalen som av respekt för överheten gjorde vad de blev tillsagda. Dagens anställda vill se sig som medarbetare och presterar ett bra resultat bara om motivationen är stark. På en chefsutbildning får du lära dig kommunicera med dina medarbetare på ett sätt som stimulerar och skapar lust till att ta ansvar för arbetsuppgifter. Det ger ett bra resultat.

Chefsutbildningar för framgångsfaktorer

Gårdagens förvaltande chefer har det tufft i företag där förändringstakten är hög. Därför kan chefsutbildningar vara till stor hjälp när man vill veta vilka framgångsfaktorer som leder till ett lyckat ledarskap. Varför uppfinna hjulet, när så många redan dragit erfarenheter av att prova sig fram i sitt ledarskap. Varsågod – här kommer ett smakprov på vilka framgångsfaktorer chefsutbildningar kan bjuda på.

Du ska ha mod att förändra. Ofta bromsas förslag till förändring och det beror mestadels på okunskap och oro inför förändringen. Du kan lyckas om du ger kunskap och har förmågan att lugna dina medarbetare. Var tydlig med vad du vill och lyssna på medarbetarnas argument, så bygger du bäst den plan som kommer att lyckas med förändringen. På våra chefsutbildningar lär du dig att bli säkrare inför förändringar och beslut. Du får verktyg för att testa idéer och att planera för att genomföra dem.

Chefsutbildning - bli en riktig ledare

Du ska sprida optimism. Glada och orädda medarbetare vågar och presterar mer. Därför är det ditt ansvar att dela med dig av din framtidstro och optimism för att öppna möjligheter till en konstruktiv dialog om framtiden. På en chefsutbildning lär du dig att påverka i samtal och inför grupper, med väl underbyggda argument och med en positiv ton.

Ledarskap

Du ska agera som en ledare – en förebild. En ledargestalt omsätter sina ord i handling och tror på sin förmåga. Ledaren inger förtroende och har stark självkänsla som syns i utstrålningen som får andra att vilja agera. All energi läggs på de starka sidorna inte de svaga och tankarna går i möjlighetsbanor. Sist men inte minst ledaren är äkta, ursprunglig och sig själv, det är starkt ledarskap. Genom att delta på olika chefsutbildningar lär du dig känna andra och dig själv. Du får bättre insikt om hur du fungerar i olika situationer och det bygger upp din självkänsla och bidrar till att skapa stort förtroende.

Chefsutbildningar för bättre vardag

Du ska utveckla beteenden i att verkställa. Det är din skyldighet att lyckas i vad du gör – men du har rätt att göra misstag. Tillstå dina misstag, gärna med glimten i ögat, men gör inte om dem. Undanröj all onödig byråkrati så att du kan ägna dig åt det viktigaste. Byråkrati har också en förmåga att hämma kreativitet, flexibilitet och initiativ. Tala med dina medarbetare om vad de arbetar med – inte till dem eller, ännu värre, om dem. Det lönar sig att ha ordning och reda men låt det inte komplicera arbetet - gör det enkelt. På våra chefsutbildningar lär ut hur du effektivast administrerar din vardag för att ge plats åt väsentligheter.

Du ska vara en god pedagog. Kommunicera med inlevelse och personlighet och gör det komplicerade enkelt. Upprepa viktiga saker så att alla säkert har förstått, ställ gärna frågor. Inget blir så tydligt som levande exempel – bjud på dig själv och dina erfarenheter. Använd humor och överraska gärna med oväntade inlägg. Men det allra viktigaste är ditt eget engagemang för det du talar om att du själv tror på ditt budskap. På våra chefsutbildningar lär man sig att argumentera för och presentera olika ämnen på ett övertygande och personligt sätt.

Chefsutbildningar nu

Chefsutbildningar

Rekommenderade chefsutbildningar

Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, chefsutveckling – och gärna genom att delta på flera utvalda chefsutbildningar.

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – chef och ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan några chefsutbildningar som passar alla.

Chefsutbildningar för ny som chef

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Allt detta ställer höga krav på en modern chef och ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk – oavsett om man är en ny som chef eller erfaren chef kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv. I denna situation är bra chefsutbildningar särskilt värdefulla för dig som är ny som chef.

Chefsutbildningar och chefsutveckling

Men har man flera chefsutbildningar i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas både som person och chef, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll som chef och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Chefsutbildningar som utvecklar teamet

Bra chefsutbildningar tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna i teamet. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen, och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser – det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt, och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi, är det klokt att gå en eller flera chefsutbildningar för att vidareutbilda sig.

Chefsutbildningar för olika ledarstilar

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda, delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll och hur ens olika ledarstilar påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som man tränar på chefsutbildningar.

På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten chef och ledare, som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.

Chefsutbildningar nu

Chefsutbildningar